ZAM München


ZAM là trung tâm quận của Freiham, một trong những khu phát triển quận lớn nhất ở Châu Âu. Những không gian mở đầy cảm hứng để sống và làm việc, tận hưởng và thư giãn tại nơi đây - với tổng diện tích hơn 100.000 mét vuông.

Diện tích

90,630 mét vuông

Tiến độ

Bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và hoàn thành vào ngày 10/10/2022

Phạm vi công việc

Dịch vụ kỹ thuật HVAC

Những thách thức của dự án

Công nghệ và Quy trình

Hợp tác

Kết quả đã được chứng minh