Bảng khối lượng (BOQ’s)

Dịch vụ “Bảng khối lượng (BOQ)” trong lĩnh vực kinh doanh HVAC/MEP (Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí/Cơ khí, Điện và Hệ thống ống nước) đề cập đến việc chuẩn bị và biên soạn một tài liệu chi tiết liệt kê số lượng và mô tả của tất cả các vật liệu, thiết bị và lao động cần thiết cho một dự án HVAC/MEP cụ thể. BOQ phục vụ như một công cụ ước tính chi phí và kiểm kê toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình mua sắm, lập ngân sách và quản lý dự án.

Đánh giá số lượng

BOQ bắt đầu bằng việc đánh giá kỹ lưỡng các yêu cầu về HVAC/MEP của dự án. Điều này liên quan đến việc xem xét các thông số kỹ thuật của dự án, thiết kế kỹ thuật và bản vẽ kỹ thuật để xác định và định lượng các vật liệu, thiết bị và lao động cần thiết.

Số lượng vật liệu

BOQ bao gồm một danh sách chi tiết tất cả các vật liệu cần thiết cho việc lắp đặt HVAC/MEP. Điều này bao gồm các hạng mục như hệ thống ống dẫn, đường ống, vật liệu cách nhiệt, linh kiện điện, đồ đạc, phụ kiện, hệ thống điều khiển và bất kỳ vật liệu nào khác dành riêng cho dự án. Số lượng được xác định dựa trên thiết kế, thông số kỹ thuật và yêu cầu hệ thống của dự án.

Thiết bị và Thành phần Hệ thống

BOQ liệt kê các thành phần hệ thống và thiết bị HVAC/MEP cần thiết cho dự án. Bao gồm các thiết bị HVAC, thiết bị làm lạnh, nồi hơi, máy bơm, quạt, thiết bị xử lý không khí, bảng điều khiển và các thiết bị chuyên dụng khác. BOQ chỉ định số lượng, kích thước, công suất và thông số kỹ thuật của từng mặt hàng.

Ước tính chi phí

BOQ là một công cụ quan trọng để ước tính chi phí và lập ngân sách. Nó cung cấp bảng phân tích chi tiết về số lượng, chi phí đơn vị và tổng chi phí cho từng mặt hàng được liệt kê. Dự toán chi phí xem xét các yếu tố như giá thị trường, báo giá của nhà cung cấp, tỷ lệ lao động và bất kỳ điều chỉnh hoặc dự phòng chi phí cụ thể nào của dự án.

Quản lý dự án

Trong suốt dự án, BOQ đóng vai trò là tài liệu tham khảo để theo dõi và giám sát tiến độ, chi phí và các biến thể về vật liệu và lao động. Nó giúp quản lý hàng tồn kho, lên lịch giao hàng và đánh giá bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với phạm vi dự án.

Tóm lượt

Bằng cách cung cấp dịch vụ chuẩn bị Bảng khối lượng (BOQ), các chuyên gia HVAC/MEP cho phép ước tính chi phí chính xác, quy trình mua sắm hợp lý và quản lý dự án hiệu quả. BOQ phục vụ như một công cụ quan trọng để lập ngân sách, đấu thầu và đảm bảo thực hiện thành công các dự án HVAC/MEP.