Chuyển đổi bản vẽ 2D

Dịch vụ “Chuyển đổi bản vẽ 2D” trong lĩnh vực kinh doanh HVAC/MEP (Hệ thống sưởi, Thông gió và Điều hòa không khí/Cơ khí, Điện và Hệ thống nước) đề cập đến quá trình chuyển đổi các bản vẽ hoặc sơ đồ hai chiều (2D) thành ba chiều (3D) mô hình hoặc đại diện. Dịch vụ này nhằm tăng cường thiết kế và điều phối các hệ thống HVAC bằng cách tận dụng lợi ích của công nghệ mô hình 3D.

Bản vẽ 2D hiện có

Dịch vụ bắt đầu bằng việc mua bản vẽ 2D hoặc sơ đồ đại diện cho hệ thống HVAC. Những bản vẽ này thường bao gồm các sơ đồ kiến trúc, chế độ xem độ cao, chế độ xem mặt cắt và bố cục chi tiết của các thành phần HVAC, chẳng hạn như hệ thống ống dẫn, đường ống, thiết bị và hệ thống điện.

Chuyển đổi sang Mô hình 3D

Các chuyên gia HVAC/MEP sử dụng phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) chuyên dụng để chuyển đổi các bản vẽ 2D thành mô hình 3D. Điều này liên quan đến việc tái tạo hệ thống HVAC trong không gian ba chiều ảo, thể hiện chính xác các thành phần, mối quan hệ không gian và cấu hình hệ thống.

Trực quan hóa nâng cao

Bằng cách chuyển đổi các bản vẽ 2D thành mô hình 3D, dịch vụ này giúp tăng cường khả năng trực quan hóa và hiểu biết về hệ thống HVAC. Các mô hình 3D cung cấp một đại diện thực tế của hệ thống, cho phép các bên liên quan trực quan hóa và điều hướng thông qua thiết kế từ nhiều góc độ và quan điểm khác nhau.

Phối hợp và phát hiện va chạm

Các mô hình 3D thu được từ quá trình chuyển đổi có thể được sử dụng để thực hiện phát hiện va chạm. Bằng cách tích hợp mô hình HVAC với các hệ thống xây dựng khác, va chạm hoặc va chạm giữa các thành phần khác nhau có thể được xác định và giải quyết trước giai đoạn xây dựng. Sự phối hợp này đảm bảo rằng hệ thống HVAC tích hợp trơn tru với các yếu tố khác của tòa nhà.

Cải thiện giao tiếp và tài liệu

Các mô hình 3D có được từ việc chuyển đổi các bản vẽ 2D đóng vai trò là một công cụ giao tiếp có giá trị. Chúng có thể được sử dụng để trình bày thiết kế hệ thống HVAC cho khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan khác theo cách hấp dẫn và toàn diện hơn. Ngoài ra, các mô hình 3D có thể được sử dụng để tạo tài liệu cập nhật, bao gồm các bản vẽ chi tiết, lịch trình và thông số kỹ thuật.

Tóm lượt

Bằng cách cung cấp dịch vụ chuyển đổi bản vẽ 2D sang mô hình 3D, các chuyên gia HVAC/MEP có thể tận dụng lợi ích của trực quan hóa nâng cao, phát hiện va chạm và giao tiếp được cải thiện. Điều này cho phép thể hiện thiết kế chính xác hơn, phối hợp hợp lý và nâng cao kết quả dự án về hiệu quả lắp đặt, hiệu suất và thành công chung của dự án.

Có chuyên môn làm việc với nhiều lĩnh vực, trong một số dự án lên đến (7), DCMvn CO LTD có hiểu biết rất sâu sắc và rõ ràng về cách mô hình & dữ liệu nên được liên kết, cộng tác & đánh giá